Đó là ý kiến của Tổng Thư kí Hội Ngôn ngữ học Việt Nam sau khi có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất cải tiến “Tiếq Việt” kiểu mới của PGS.Bùi Hiền.